[ประกาศจาก RYUKATSU] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหางานบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

https://www.facebook.com/ryukatsu.life/posts/pfbid0scxXacJe72wnZvPgPCTpwgS4UabbEQDEkYmftAzqTv2K5SnhDcvSV6ukoQLYzjCCl

このほか、タイ出身の方を積極的に採用したいと考えている求人が

いくつかございます。

・変圧器メーカー 技術職(茨城県勤務)

https://ryugakusei.com/job/10249/

・半導体検査装置メーカー 技術職(東京都勤務)

https://ryugakusei.com/job/8943/

・農業用機械メーカー 技術職(千葉県勤務)

https://ryugakusei.com/job/7352/

・建物設備施工会社 施工管理職(東京・大阪勤務)

https://ryugakusei.com/jobchange/7302/

・自動車部品メーカー 技術職(埼玉県勤務)

https://ryugakusei.com/job/10029/

・産業機械の商社 営業職(日本国内もしくはタイ現地法人)

https://ryugakusei.com/job/10588/

・キャラクターコンテンツビジネス 総合職(東京都勤務)

https://docs.google.com/forms/d/171kCmdpWhQ7Lvm6gII3_97yUkvQBcnpiiqR72vW0xik/viewform?edit_requested=true