Content > Handbook

5 สิ่งที่ต้องทำก่อนกลับไทย

5 สิ่งที่ต้องทำก่อนกลับไทย


ก่อนอื่นต้องขอกล่าวแสดงความยินดี Congratulations กับทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ค่ะ 🎉🎉

หลังจากที่เราย้ายจากบ้านมาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลานาน และแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้กลับบ้านเราซะที หลายคนคงกำลังสับสน ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นเตรียมตัวยังไง พยายามหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก็พบว่ามีข้อมูลมากมายไปหมด

วันนี้เราจะมาสรุป “5 สิ่งที่ต้องทำก่อนกลับไทย” ให้ทุกคนเองค่ะ

_____________________________________________________

 【5 สิ่งที่ต้องทำก่อนกลับไทย】 

📌 1. การลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย ข้อมูลอ้างอิงจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  โดยจะต้องเตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th  จากนั้นทำการจองตั๋วเครื่องบินและสถานกักกันทางเลือก (AQ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันการเดินทาง โดยจะต้องอัปโหลดหนังสือรับรองฯ COE ในระบบภายใน 15 วัน หลังจากได้อีเมล์แจ้งผลการอนุมัติ **อย่าลืมพิมพ์และลงนามท้ายหนังสือรับรองฯ COE** เพื่อนำติดตัวมาสนามบินในวันเดินทาง

📌  2. คืนกุญแจหรือยกเลิกสัญญาหอพักในญี่ปุ่น

– วันย้ายออก 🗝

วันสุดท้ายที่สามารถพักในห้องพักได้ โดยจะต้องทำการเคลียร์ทุกอย่างในห้องให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเหมือนวันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องพัก

– วันยกเลิกสัญญา 📝

วันยกเลิกสัญญาคือวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายค่าเช่า อย่าลืม!!! ตรวจสอบสัญญาการเช่าห้องพักของคุณว่าในสัญญาระบุให้แจ้งเจ้าของหอหรือเจ้าหน้าที่จากบริษัทหาห้องพักเกี่ยวกับความประสงค์จะย้ายออกอย่างน้อยกี่วัน

📌  3. แจ้งยกเลิกการใช้บริการสาธารณูปโภค 💦💡🔥☎📱

หลังจากแจ้งยกเลิกสัญญาห้องพักและกำหนดวันย้ายออกแล้ว อย่าลืม!!! แจ้งยกเลิกการใช้บริการน้ำ, ไฟฟ้า, แก๊ส, การใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ด้วยตัวเอง พร้อมชำระค่าบริการเดือนสุดท้ายให้เรียบร้อย (อาจจะต้องชำระค่าขอยกเลิกสัญญาด้วย ขึ้นกับข้อกำหนดในแต่ละบริษัท)

📌  4. บริการอื่นๆ 💵🏥💳

อย่าลืม!!! ทำการปิดบัญชีธนาคาร, ยกเลิกบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (พร้อมทั้งชำระเบี้ยประกันที่ค้างให้เรียบร้อย) และแจ้งยกเลิกบัตรประจำตัวผู้พำนัก

📌  5. การจัดการกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

– สิ่งของที่ต้องการส่งกลับประเทศไทย: สามารถส่งกลับทางเรือด้วยบริการของ JP post หรือผู้ให้บริการขนส่งเอกชนต่างๆ 🛳🏣

– สิ่งของที่ต้องการทิ้ง: ศึกษาวิธีการทิ้งขยะ, ราคา และวันในการทิ้งขยะจากเว็บไซต์ของเขตที่ท่านอาศัยอยู่ เนื่องจากแต่ละเขตที่พักอาศัยจะมีความแตกต่างกันออกไป 🚯🚮

– สิ่งของที่ยังสภาพดี สามารถใช้ต่อได้: สามารถขายต่อหรือแจกให้กับผู้สนใจคนอื่นต่อไป โดยสามารถนำไปขายได้ทั้งร้านขายของมือ 2, ตลาดนัดแลกเปลี่ยนภายในมหาวิทยาลัย, โพสในกลุ่มเฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์ต่าง

หลังจากทำครบทั้ง 5 ข้อข้างต้น ก็ถึงเวลาลากกระเป๋าขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยได้เลย 🧳✈️

– – – ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ – – –