Content > Handbook

คู่มือสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาโรค

นักเรียนในญี่ปุ่นหรือชาวไทยที่่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหลายๆคน อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ต้องการพบแพทย์เพื่อปรึกษาหรือเข้ารับการรักษา แต่มีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร ทางจังหวัดคานากาวะจึงได้จัดทำเอกสารขึ้นเพื่อรวบรวมประโยคที่จำเป็นต้องใช้และควรรู้ในการไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์ ผู้ที่สนใจ สามารถโหลดได้จากลิ้งได้แนบมานี้

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/18289.pdf