คณะทำงาน TSAJ 82

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

Name Position
นางสาวศุภากร ศุภผลถาวร อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคฮอกไกโด (ร่วมรักษาการนายกสมาคม)​
นายธีรภัทร สุธีรพงศ์พันธ์ อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันโต (ร่วมรักษาการนายกสมาคม)​
นางสาวมาริสา เตชะมาถาวร อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันไซ (ร่วมรักษาการนายกสมาคม)​
นายพสธร พันธุมวนิช อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคิวชู (ร่วมรักษาการนายกสมาคม)​
นายฤทธานุภาพ ถาวร อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุ (ร่วมรักษาการนายกสมาคม)​
นายกิตติพงษ์ ทิสยากร (แทน) อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูบุ
นายร่มพระคุณ เธียรธาดากุล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และทะเบียน ลำดับที่ 1
นางสาวพนัชกร อนันตประยูร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และทะเบียน ลำดับที่ 2
นางสาวปาริษา สุพิทยากุล ประธานฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ ลำดับที่ 1
นายณัฐพล สรรพโชติ พาโดวัน ประธานฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ ลำดับที่ 2
นายทชภณ ลีลาประชากุล ประธานฝ่ายสร้างความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ของคณะทำงาน
นายทีปกร ตีระพัฒนกุล กรรมการ
นางสาววนลินพร สาประเสริฐ กรรมการ
นายธีรเชษฐ์ นัทนกีรติพัฒน์ กรรมการอิสระ
นายเอกกมล พิทยบวรศักดิ์ กรรมการอิสระ

ฝ่ายสำนักนายกสมาคม

Name (TH) Name (ENG)
นายกิตติพงษ์ ทิสยากร Mr. Kittipong Tissayakorn
นายธนาชัย อเนกวัฒน์ Mr. Tanachai Anakewat
นายทีปกร ตีระพัฒนกุล Mr. Teepakorn Teraphatanakul
นางสาวนลินพร สาประเสริฐ Ms. Nalinporn Saprasert
นางสาวปิยพร ศรีไชยรัตน์ Ms. Piyaporn Srichairat
นางสาวพรณภัทร เฉิดฉินนภา Ms. Phornnaphat Chertchinnapa
นางสาวพีรดา งามเสน่ห์ Ms. Peerada Ngamsnae
นางสาววิชญาดา นวนิจบำรุง Ms. Witchayada Nawanidbumrung
นายอภิพล แซ่ตั้ง Mr. Apipol Sae-Tung

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และทะเบียน

Name (TH) Name (ENG)
นายร่มพระคุณ เธียรธาดากุล Mr. Romprakhun Tientadakul
นางสาวพนัชกร อนันตประยูร Ms. Panatchakorn Anantaprayoon
นางสาวปพิชญา บุญมาสุวราญ Ms. Papitchaya Boonmasuvaran
นางสาวภูริชญา เหล่าจำเริญ Ms. Purichaya Laowchamroen
นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์ Mr. Natprawee Pattayawij
นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร Mr. Chawit Kaewnuratchadasorn
นายนันทพงษ์ จันทรประชุม Mr. Nanthapong Chantaraprachoom
นายกิตติ ขุนสนิท Mr. Kitti Koonsanit
นางสาวณัฏฐา บุรารักษาเกียรติ Ms. Nattha Buraraksakiet
นายพัฒน สรณสถาพร Mr. Pattana Soranasataporn
นางสาวกุลฉัตร ปัญญาเวชมนตรี Ms. Kulachatr Panyawechamontri
นายกิตติศักดิ์ มณีพงษ์ Mr. Kittisak Maneepong
นายธนภัทร เลิศมงคล Mr. Thanaphat Lertmongkhon
นายธีธัช รัตนศิริมณีเวทย์ Mr. Tetus Rattanasirimaneewate
นางสาวนภัสกมล ผากา Ms. Napaskamol Phaka

ฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ

Name (TH) Name (ENG)
นางสาวปาริษา สุพิทยากุล Ms. Parisa Supitayakul
นายณัฐพล สรรพโชติ พาโดวัน Mr. Natthapol Sapphachot Padovan
นายมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์ Mr. Mingkwan Rattanasiwamok
นายภูชิสส์ ผาณิตพจมาน Mr. Puchiss Panitpotjaman
นางสาวสุกฤตา อนันตวิทยานนท์ Ms. Sukritta Anantawittayanon
นายฤทธานุภาพ ถาวร Mr. Rittanupap Thavorn
นายกิตติพงษ์ ทิสยากร Mr. Kittipong Tissayakorn
นางสาวธัญพิมล บัวมณี Ms. Thanpimon Buamanee
นายณัฐพงษ์ นิลเพ็ชร์ Mr. Nattapong Ninpetch
นายพันธุ์พิเชฐ สวัสดิวัตน์ Mr. Phanpichet Svastiwat
นายกอบบุญ สถิรกุล Mr. Korbboon Sathirakul
นายธนกฤต ยูงสมพร Mr. Thanakrit Yoongsomporn
นายพงศภัค เหลืองรัตนา Mr. Pongsapak Lueangratana
นางสาวจิรัชญา ต้อยติ่ง Ms. Jirachaya Toyting

ฝ่ายสร้างความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ของคณะทำงาน

Name (TH) Name (ENG)
นายทชภณ ลีลาประชากุล Mr. Tatchaphon Leelaprachakul
นายนิปุณ มังคะจา Mr. Nipun Mangkaja
นางสาวอักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์ Ms. Auksarapak Kietkajornrit
นางสาวจรัสศรี ศรีนฤพัฒน์ Ms. Jarassri Srinarupat
นางสาวภัทรนันท์ บุญชิต Ms. Puttaranun Boonchit
นางสาวอัยวรินทร์ เอื้อสิทธิโชค Ms. Ivareen Ueasitthichok
นางสาวชวาลา อิณชิต Ms. Chawala Inchid
นางสาวกมลพรรณ แดงเปี่ยม Ms. Kamonphan Daengpiam
นายสิทธิ์ชัย รัตนคาม Mr. Sitchai Rattanakarm
นายปัณณสิทธิ์ มีอินทร์ Mr. Pannasit Mee-in
นางสาวสัจจาพร วาณิชย์อังศุชล Ms. Sajjaporn Vanichungsuchol
นางสาวไพลิน ฤกษ์ล้วน Ms. Pailin Ruekluan
นายชินภัทร บุญชัยยะ Mr. Chinnaphat Boonchaiya