คณะทำงาน TSAJ 81

  • คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
PositionName (Thai)University
นายกสมาคมนายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต์The University of Tokyo
เลขาธิการสมาคมนายศุภวิชญ์ เจียรกุลTokyo Institute of Technology
อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคฮอกไกโดนางสาวธีรนาฏ อุดมโสภกิจHokkaido University
อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคโทโฮคุนายปฐมชัช พิริยะกุลกิจTohoku University
อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันโตนายปาณัสม์ สุนทรบุระTokyo Institute of Technology
อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูบุนายณรงค์เดช สุรัชนีนพดลNagaoka University of Technology
อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันไซนายชวิศ แก้วนุรัชดาสรKyoto University
อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุนายฤทธานุภาพ ถาวรHiroshima University
อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคิวชูนายสรวิชญ์ พงศ์ปิยะไพบูลย์University of Miyazaki
ประธานฝ่ายกิจกรรมนางสาวอรนิดา ไกรวุฒิอนันต์Tokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายการเงินและงบประมาณนายวรเมธ จินต์จุฑากุลTokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายขอความอนุเคราะห์นายณัฐวัฒน์ วิทยาคุณสกุลชัยTokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายประเมินโครงการและมาตรฐานคุณภาพนายกรวิก ตันพิพัฒน์Tokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดียนางสาวพนัชกร อนันตประยูรTokyo Institute of Technology
กรรมการนายยศธร เทียนรุ่งโรจน์The University of Tokyo
  • คณะกรรมการบริหารภายใน
PositionName (Thai)University
นายกสมาคมนายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต์The University of Tokyo
เลขาธิการสมาคมนายศุภวิชญ์ เจียรกุลTokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายกิจกรรมนางสาวอรนิดา ไกรวุฒิอนันต์Tokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายการเงินและงบประมาณนายวรเมธ จินต์จุฑากุลTokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายขอความอนุเคราะห์นายณัฐวัฒน์ วิทยาคุณสกุลชัยTokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายประเมินโครงการและมาตรฐานคุณภาพนายกรวิก ตันพิพัฒน์Tokyo Institute of Technology
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดียนางสาวพนัชกร อนันตประยูรTokyo Institute of Technology
กรรมการนายยศธร เทียนรุ่งโรจน์The University of Tokyo
  • คณะทำงานส่วนกลาง

สำนักนายกสมาคม (Office of the President)

PositionName (English)Name (Thai)
Secretary GeneralSupawich Jiarakulนายศุภวิชญ์ เจียรกุล
Secretary of Office of the PresidentThanpimon Buamaneeนางสาวธัญพิมล บัวมณี
Liaison to Royal Thai EmbassyKornvik Tanpipatนายกรวิก ตันพิพัฒน์
Liaison to Royal Thai EmbassyTanachai Anakewatนายธนาชัย อเนกวัฒน์
Registrar, Staff Member of Office of the PresidentSiraphop Saisa-ardนายสิรภพ สายสะอาด
Staff Member of Office of the PresidentKittipong Tissayakornนายกิตติพงษ์ ทิสยากร
Staff Member of Office of the PresidentThanisorn Oon-pitipongsaนายธนิสร อุ่นปิติพงษา
Staff Member of Office of the PresidentWiranpat Simadhamnandนางสาววิรัลพัชร สิมะธัมนันท์
Staff Member of Office of the PresidentAnupap Chauyjaroensukนายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข
Staff Member of Office of the PresidentJutanan Sartsuttisilpนางสาวจุฑานันท์ ศาสตร์สุทธิศิลป์

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ (Department of Finance)

PositionName (English)Name (Thai)
Head of Department of FinanceWorameth Chinchuthakunนายวรเมธ จินต์จุฑากุล
Staff Member of Department of FinanceWanwalee Treetavekulนางสาววรรณวลี ตรีทวีกุล

ฝ่ายประเมินโครงการและมาตรฐานคุณภาพ (Department of Project Evaluation and Quality Control)

PositionName (English)Name (Thai)
Head of Department of Project Evaluation and Quality ControlKornvik Tanpipatนายกรวิก ตันพิพัฒน์
Secretary of Department of Project Evaluation and Quality ControlSupat Roongpraiwanนายศุภัช รุ่งไพรวัลย์
Staff Member of Department of Project Evaluation and Quality ControlPurin Puprompanนายภูรินท์ ภู่พร้อมพันธุ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย (Department of Public Relations, Information Technology and Multimedia: PRIM)

PositionName (English)Name (Thai)
Head of Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaPanatchakorn Anantaprayoonนางสาวพนัชกร อนันตประยูร
Staff Member of Public Relations Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaKorapin Pongampaiนางสาวกรพินธุ์ ผ่องอำไพ
Head of Information Technology Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaNapat Thumwanitนายณภัทร ธรรมวานิช
Staff Member of Information Technology Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaKarn Boosarawongseนายกานต์ บุศราวงศ์
Staff Member of Information Technology Division and Multimedia Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaRomprakhun Tientadakulนายร่มพระคุณ เธียรธาดากุล
Head of Multimedia Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaNutchaya Muksombatนางสาวณัฐชยา มุขสมบัติ
Staff Member of Multimedia Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaWatcharakorn Wachirapumipakนายวัชรกร วชิรภูมิภักดิ์
Staff Member of Multimedia Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaKanyarat Inpromนางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรหม
Staff Member of Multimedia Division, Department of Public Relations, Information Technology and MultimediaPathit Harichantanawongนายพาทิศ หริจันทนะวงศ์

ฝ่ายกิจกรรม (Department of Activity Affairs)

PositionName (English)Name (Thai)
Head of Department of Activity AffairsOrnida Kraiwuttianantนางสาวอรนิดา ไกรวุฒิอนันต์
Head of TSAJ Festival 2020 Project, Department of Activity AffairsSupatat Pongpattanayokนายศุภธัช พงศ์พัฒนหยก
Staff Member of Department of Activity AffairsKorbboon Sathirakulนายกอบบุญ สถิรกุล
Staff Member of Department of Activity AffairsChawit Kaewnuratchadasornนายชวิศ แก้วนุรัชดาสร
Staff Member of Department of Activity AffairsNatawadee Chowanajinนางสาวณัฐวดี เชาอนาจิณ
Staff Member of Department of Activity AffairsNattasate Tatsaringkansakulนายณัฐเศรษฐ ธัชศฤงคารสกุล
Staff Member of Department of Activity AffairsTatchaphon Leelaprachakulนายทชภณ ลีลาประชากุล
Staff Member of Department of Activity AffairsTananan Tangjitruamboonนางสาวธนนันต์ ตั้งจิตร่วมบุญ
Staff Member of Department of Activity AffairsTanachai Anakewatนายธนาชัย อเนกวัฒน์
Staff Member of Department of Activity AffairsNarintadeach Charoensombutนายนรินธเดช เจริญสมบัติ
Staff Member of Department of Activity AffairsPanus Jonglearttrakullนายปาณัสม์ จงเลิศตระกูล
Staff Member of Department of Activity AffairsPanus Sundarapuraนายปาณัสม์ สุนทรบุระ
Staff Member of Department of Activity AffairsPhussadee Thawacharapornนางสาวผุสดี ธวัชราภรณ์
Staff Member of Department of Activity AffairsPichayapa Pisuthadamongkolนางสาวพิชญาภา พิสุทธาดามงคล
Staff Member of Department of Activity AffairsPiraporn Santipanthนางสาวพิราภรณ์ ศานติพันธ์
Staff Member of Department of Activity AffairsPuttaranun Boonchitนางสาวภัทรนันท์ บุญชิต
Staff Member of Department of Activity AffairsSatayu Parinayokนายศตยุ ปริณายก
Staff Member of Department of Activity AffairsSarach Tangkasemjitนายสรัช ตั้งเกษมจิตต์
Staff Member of Department of Activity AffairsAnupap Chauyjaroensukนายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข
Staff Member of Department of Activity AffairsParisa Supitayakulนางสาวปาริษา สุพิทยากุล

ฝ่ายขอความอนุเคราะห์ (Department of Sponsorship Affairs)

PositionName (English)Name (Thai)
Head of Department of Sponsorship AffairsNattawat Vittayakoonsakulchaiนายณัฐวัฒน์ วิทยาคุณสกุลชัย
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsKanathip Pattarakultaweeนายคณาธิป ภัทรกุลทวี
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsTechit Tritrakarnนายเตชิต ตริตระการ
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsThanpimon Buamaneeนางสาวธัญพิมล บัวมณี
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsWatcharawut Masawatนายวัชราวุธ มาสวัสดิ์
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsSupisara Charanvasนางสาวศุภิสรา จรัญวาศน์
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsHaruesit Wongdaraนายหฤษิฎ วงษ์ดารา
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsWoratat Leelaworasetนายวรทัต ลีลาวรเศรษฐ์
Staff Member of Department of Sponsorship AffairsItthikorn Jittaveerojนายอิทธิกร จิตทวีโรจน์
  • คณะทำงานส่วนภูมิภาค

ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido Region)

Vice President, Hokkaido RegionTeranart Udomsopagitธีรนาฏ อุดมโสภกิจ
Deputy Head of Hokkaido RegionWijitrapha Ruangaramวิจิตราภา เรืองอร่าม
Treasurer of Hokkaido RegionNapaporn Chintagavongseนภาพร จินตกะวงศ์
Secretary of Hokkaido RegionKanokrat Buarealกนกรัตน์ บัวเร็ว
Staff Member of Department of Public Relations of Hokkaido RegionSuphakorn Suphapolthawornศุภากร ศุภผลถาวร
Registrar of Hokkaido RegionTanasap Nithimethachokeธนทรัพย์ นิธิเมธาโชค

ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku Region)

Vice President, Tohoku RegionPathomchat Piriyakulkijปฐมชัช พิริยะกุลกิจ
Deputy Head of Iwate PrefectureThanatith Nakulธนาธิษณ์ นากุล
Deputy Head of Sendai CityWatcharawut Masawatวัชราวุธ มาสวัสดิ์
Staff Member of Department of Public Relations of Tohoku RegionSupakit Wattanarungsanศุภกฤต วัฒนรังสรรค์
Secretary and Registrar of Tohoku RegionChotinan Nitikitpaiboonโชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์
Treasurer of Tohoku RegionThunyapong Kamonvarapitakธันยพงศ์ กมลวราพิทักษ์
Head of Sendai CityPathomchat Piriyakulkijปฐมชัช พิริยะกุลกิจ
Head of Iwate PrefectureKhanuengchat Saenyotคนึงชาติ แสนยศ

ภูมิภาคคันโต (Kanto Region)

Vice President, Kanto RegionPanus Sundarapuraปาณัสม์ สุนทรบุระ
Secretary of Kanto RegionSirintra Arayawateสิรินทรา อารยเวทย์
Staff Member of Department of Public Relations of Kanto RegionTeerapat Suteerapongpunธีรภัทร สุธีรพงศ์พันธ์
Registrar of Kanto RegionNitipong Praphaphankulนิติพงษ์ ประภาพันธ์กุล
Head of Tokyo CityPanus Sundarapuraปาณัสม์ สุนทรบุระ
Head of Yokohama CityPitchapa Nuyuthพิชชาภา นุยุทธิ์
Head of Saitama PrefectureKankit Wattanamanonกัญจน์กิติ์ วัฒนามานนท์
Head of Tsukuba CityWatcharakorn Wachirapumipakวัชรกร วชิรภูมิภักดิ์
Head of Gunma PrefectureThanawat Chaiprasertธนวัฒน์ ชัยประเสริฐ
Head of Yokosuka CityNutchapol Thamasuwanณัชพล ธรรมสุวรรณ์

ภูมิภาคชูบุ (Chubu Region)

Vice President, Chubu RegionNarongdet Sulatchaneenopdonณรงค์เดช สุรัชนีนพดล
Head of Kanazawa CityPunyawee Anunpattanaปุณยวีร์ อนันต์พัฒนา
Head of Nagoya Citypimmada charoensilpพิมพ์มาดา เจริญศิลป์
Head of Niigata PrefectureNarongdet Sulatchaneenopdonณรงค์เดช สุรัชนีนพดล

ภูมิภาคคันไซ (Kansai Region)

Vice President, Kansai RegionChawit Kaewnuratchadasornชวิศ แก้วนุรัชดาสร
Secretary of Kansai RegionNapat Kraivisitkulณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล
Treasurer of Kansai RegionMarisa Taechamatavornมาริสา เตชะมาถาวร
Staff Member of Department of Public Relations of Kansai RegionRomprakhun Tientadakulร่มพระคุณ เธียรธาดากุล
Staff Member of Department of Public Relations of Kansai RegionTheeranai Pullarpธีรนัย พูลลาภ
Registrar of Kansai RegionSirada Jongwattanapaiboonศิรดา จงวัฒนไพบูลย์
Head of Osaka PrefectureTeerachate Nantakeeratipatธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์
Head of Kyoto PrefectureAnupap Chauyjaroensukอานุภาพ ช่วยเจริญสุข
Head of Hyogo PrefectureChehasan Cheubongเจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
Head of Nara PrefecturePanyawut Sri-iesaranusornปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์
Head of Mie PrefectureNattawan Suwannakulณัฐวรรณ สุวรรณกุล
Head of Shiga PrefecturePanyanat Aonpongปัญญนัท อ้นพงษ์

ภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุ (Chugoku and Shikoku Region)

Vice President, Chugoku and Shikoku RegionRittanupap Thavornฤทธานุภาพ ถาวร
Secretary of Chugoku and Shikoku RegionVelika Wongchadakulเวฬิกา วงศ์ชาดากุล
Staff Member of Department of Public Relations of Chugoku and Shikoku RegionKanyakorn Likhitluechaกัญญกร ลิขิตลือชา
Head of Hiroshima PrefectureRittanupap Thavornฤทธานุภาพ ถาวร
Head of Okayama PrefectureParisa Supitayakulปาริษา สุพิทยากุล
Head of Yamaguchi PrefectureSornsiri Pattanakittivorakulสรศิริ พัฒนกิตติวรกุล
Head of Kochi PrefectureThanaphop Threethipthikoonธนภพ ตรีทิพย์ธิคุณ
Coordinator of Ehime PrefecturePatcharatip Praneeratlertพัชรทิพย์ ปราณีรัชต์เลิศ

ภูมิภาคคิวชู (Kyushu Region)

Vice President, Kyushu RegionSorawich Pongpiyapaiboonสรวิชญ์ พงศ์ปิยะไพบูลย์
Secretary of Kyushu RegionChalinee Tatiyanukulชาลิณี ตติยานุกุล
Staff Member of Department of Public Relations of Kyushu RegionSoraphon Kigsirisinสรพล กิจศิริสิน
Liaison to Royal Thai Consulate-General in FukuokaSupavan Nanthavetศุภวรรณ นันทเวช
Secretary of Kyushu RegionNatcha Tatiyanukulณัชชา ตติยานุกุล
Registrar of Kyushu RegionPatchapol Petchrungพัชร์พล เพชรรุ่ง
Staff Member of Department of Activity Affairs of Kyushu RegionSupisara Pipitkulศุภิสรา พิพิธกุล
Staff Member of Department of Activity Affairs of Kyushu RegionWantana Prapapornวรรธนะ ประภาภรณ์
Head of Fukuoka PrefectureEkkamon Pitayabavonsakเอกกมล พิทยบวรศักดิ์
Head of Nagasaki PrefectureThanawat Khongyotธนวัฒน์ คงยศ
Head of Oita PrefectureTeepakorn Teraphatanakulทีปกร ตีระพัฒนกุล
Head of Kumamoto PrefectureSoraphon Kigsirisinสรพล กิจศิริสิน
Head of Miyazaki PrefectureSupisara Pipitkulศุภิสรา พิพิธกุล
Head of Kagoshima PrefectureThanakorn Sangeamwongธนกร เสงี่ยมวงษ์
Head of Okinawa PrefectureTanapat Jundittawongธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์