คณะทำงาน TSAJ 78

Executive Board & Department Directors

Presidentนายวศิณ กลินทะMr.Wasin KalinthaOsaka University
Vice Presidentนายสิรวิชญ์ สพโชคMr.Sirawit SopchokeOsaka University
Vice Presidentนายชัยนันท์ กุลชัยสิทธิ์Mr.Chaiyanan KulchaisitNara Institute of Science and Technology
Vice Presidentนายจิตรภณ จิรกุลสมโชคMr.Jittrapon JirakulsomchokThe University of Tokyo
Vice Presidentนายโสภัคค์ ศุภกุลMr.Sopak SupakulTokyo Medical and Dental University
Secretary Generalนายอภิทัศน์ เตชาพลาเลิศMr.Apitas TachaplalertKobe University
Regional Vice President for Hokkaido Areaนายธีระยุทธ เพ็งสะอาดMr.Theerayut PhengsaartHokkaido University
Regional Vice President for Tohoku Areaนายพศวัตร บุญใจเพ็ชรMr.Potsawat BoonjaipetchTohoku University
Regional Vice President for Kanto Areaนายอธิวัฒน์ บุตรมารศรีMr.Athiwat ButmarasriTokyo Institute of Technology
Regional Vice President for Chubu Areaนายณัฐพล คำแสนลาศMr.Nuttapon KumsanlasKanazawa University
Regional Vice President for Kansai Areaนายสมชัย พรมเมืองMr.Somchai PrommuangKyoto University of Art and Design
Regional Vice President for Chugoku and Shikoku Areaนายชัชไชย วรรณบูรณ์Mr.Chatchai WannaboonKochi University of Technology
Regional Vice President for Kyushu Areaนางสาวเบญญาภา รัตนสานส์สุนทรMs.Benyapa RattanasansuntornRitsumeikan Asia Pacific University
Director of Information Technologyนายนภยุสม์ ศรีวัฒนศักดิ์Mr.Noppayut SriwatanasakdiOsaka University
Director of Arts and Multimediaนายเอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์Mr.Ekasit PhermphoonphiphatOsaka University
Director of Public Relationsนางสาวจุติภรณ์ ทัสสกุลพนิชMs.Jutiporn ThussagunpanitThe University of Tokyo
Director of Financeนายสิระ ศิลธรรมMr.Sira SilthamThe University of Tokyo
Director of Registrationนายมนตรี ภัทรพนาวันMr.Montri PattarapanawanThe University of Tokyo
Director of Project Evaluationนายสรวิศ อุจจาภิมุขMr.Soravit UtjapimukThe University of Tokyo
Director of International Relationsนายบารมี เจริญสมบัติอมรMr.Baramee CharoensombutamonThe University of Tokyo
Director of Marketingนางสาวธิดารัตน์ จันท์เจริญวงษ์Ms.Thidarut JunjalearnvongKyoto University
Director of Academic Affairsนางสาวสัญนันท์ ชูโชติแก้วMs.Sunyanan ChoochotkaewOsaka University
Director of Sports and Recreationนายพ.รณัฐ คงทองMr.Phor ranat KhongthongOsaka University

ประธานเมือง (City Heads)

Head of Hokkaidoนายธีระยุทธ เพ็งสะอาดMr.Theerayut PhengsaartHokkaido University
Head of Sendaiนายพศวัตร บุญใจเพ็ชรMr.Potsawat BoonjaipetchTohoku University
Head of Aomoriนางสาวอภิลาภา ศรีสุวรรณMs.Aphilapha SrisuwanAomori Chuo Gakuin University
Head of Moriokaนายเสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์Mr.Sakeson YanpanyanonIwate University
Head of Tokyoนายอธิวัฒน์ บุตรมารศรีMr.Athiwat ButmarasriTokyo Institute of Technology
Head of Tsukubaนางสาวภัทรสุดา ฉายาภักดีMs.Pattarasuda ChayapakdeeUniversity of Tsukuba
Head of Yokohamaนายบุญฤทธิ์ วสุโสภณMr.Boonyarit WasusoponYokohama college of commerce
Head of Saitamaนาย ชวิศ เลี่ยวศรีสุขMr.Chawit LeosrisookNippon Institute of Technology
Head of Gunmaนางสาวรุ่งทิพย์ ขันถมMs.Rungthip KunthomGunma University
Head of Nagoyaนายปวินท์ ภักดีธนากุลMr.Pawin PakdethanakulNagoya University
Head of Kanazawaนายณัฐพล คำแสนลาศMr.Nuttapon KumsanlasKanazawa University
Head of Toyamaนางสาวณัฐชยา แก้วรัศมีMs.Nutchaya KaewrassameeUniversity of Toyama
Head of Niigataนายวิทวัส รักชาติMr.Wittawat RakchatNagaoka University of Technology
Head of Fukuiนายกมลาศักดิ์ คีรีวรรณMr.Kamalasak KhiriwanFukui University of Technology
Head of Shizuokaนายพงศศินทร์ สิริวรรณาภรณ์Mr.Pongsasin SiriwannapornShizuoka University
Head of Kyotoนายวีรัช เจริญตัณธนกุลMr.Weerach CharerntantanakulKyoto University
Head of Osakaนายพ.รณัฐ คงทองMr.Phor ranat KhongthongOsaka University
Head of Shigaนายทรงพล ตีระกนกMr.Songpon TeerakanokRitsumeikan University
Head of Naraนายเชษฐ เรืองวรรณMr.Shade RuangwanNara Institute of Science and Technology
Head of Mieนายธงชัย พยุงวงษ์Mr.Tongchai PayungwongMie University
Head of Kobeนายธฤต ถาวรสภานันท์Mr.Tarit TavornsapanunUniversity of Marketing and Distribution Science
Head of Hiroshimaนายศุภณัฐ โล่ห์จินดารัตน์Mr.Supanat LojindaratGraduate School of Engineering, Hiroshima University
Head of Kochiนายชัชไชย วรรณบูรณ์Mr.Chatchai WannaboonKochi University of Technology
Head of Ehimeนายศิรเศรษฐ์ บัณฑุชัยMr.Sirasate BantuchaiGraduate School of Medicine, Ehime University
Head of Fukuokaนายขจรวุฒิ อุ่นใจMr.Kajornvut OunjaiKyushu University
Head of Kumamotoนางสาวจุฑาทิพย์ พนอำพนMs.Jutatip PanaamponKumamoto University
Head of Oitaนางสาวนภรินทร์ ปรีชาชัยสุรัตน์Ms.Naparin PrechachaisurutRitsumeikan Asia Pacific University
Head of Miyazakiนายเสวก เกียรติสมภพMr.Savek KiatsomphobUniversity of Miyazaki
Head of Sagaนายพีระพัฒน์ ไข่มุกด์Mr.Peerapat KhaimookSaga University

ทีมปฏิบัติการ (Operation Teams)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายขจรวุฒิ อุ่นใจMr.Kajornvut Ounjai
นางสาวกษมา เอื้อเกษมMs.Kasama Urkasame
นางสาวพชรวรรณ ยอดโตมรMs.Pacharawan Yodtomorn
นางสาววรรณิดา แซ่ตั้งMs.Wannida Sae-Tang

ฝ่ายศิลป์และมัลติมีเดีย

นางสาวภาสิรี ทองไทยMs.Pasiree Thongthai
นางสาวภิรษา โชคปิติบูรณ์Ms.Pirasa Chokpitiboon
นางสาวพาฝัน จุลศักดิ์ศรีสกุลMs.Pafan Julsaksrisakul
นางสาวชมพูนุท ชมภูรัตน์Ms.Chompoonoot Chompoorath
นางสาวญาดา แสงพริ้งMs.Yada Sangpring
นายนที ศิริสิทธิ์Mr.Natee Sirisit
นายชัชฤทธิ์ เกียรติศักดิ์ศรีMr.Chatcharit Kiattisaksri

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรเมธ ม่วงศิริMr.Woramet Muangsiri
นายธนัช ดำรงค์วัฒนโภคินMr.Thanat Damrongwatanapokin
นายปัณณวัฒน์ เทิดชนะกุลMr.Pannavat Terdchanakul
นางสาวพรรษชล อัตถากรMs.Passachol Atthakorn
นางสาวนันทนา รุ่งสวัสดิทรัพย์Ms.Nantana Rungsawasdisap

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวชนิกานต์ จันทรศรีวงศ์Ms.Chanikarn Chantarasrivong
นางสาวพิมพ์ประภา ยอดโตมรMs.Pimprapa Yodtomorn
นายสรอรรถ ธนูศิลป์Mr.Sora-at Tanusilp
นางสาววรวรรณ เนตรพระMs.Worawan Natephra
นายคณณัฏฐ์ สุวรรณวิวัฒนาMr.Kananat Suwanviwatana
นางสาวณัฐวรรณ เจริญกุลวณิชย์Ms.Nathawan Charoenkulvanich
นางสาววันธนา ศิลปวิลาวัณย์Ms.Wanthana Silpawilawan
นายณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์Mr.Nathavuth Kitbutrawat
นายวิชญ์พล โมทนียชาติMr.Vitchaphol Motaneeyachart
นายบรรเทิง ยานะMr.Buntueng Yana
นางสาวศศิชา เชนส้มMs.Sasicha Chensom
นายภัทรพล รอดละมูลMr.Pattaraphon Rodlamul
นายชัยยง โกยกุลMr.Chaiyong Koaykul
นางสาวภัทรพร ใจขานMs.Pattaporn Jaikhan
นางสาวสาลินี จันทราภิรมย์Ms.Salinee Jantrapirom
นางสาวปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญMs.Pratyaporn Rattanapongpinyo
นางสาวภิศณีย์ ศรีสวัสดิ์Ms.Pisanee Srisawat
นางสาวพิมพ์มาดา เจริญศิลป์Ms.Pimmada Charoensilp
นางสาวสุวัสสา มารัตน์Ms.Suwassa Marrat
นางสาวกุลธิดา ทองภูเบศร์Ms.Kullathida Thongbhubate
นายพัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์Mr.Patcharawat Charoen-amornkitt

ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

นายชยุตม์ เรืองทวีคูณMr.Chayut Ruangthaveekoon
นางสาวพรทิพา พูนผลทรัพย์Ms.Porntipa Poonpolsub
นายกฤติน ตั้งบริบูรณ์รัตน์Mr.Krittin Tangboriboonrat
นายศิวโมกข์ ดิษสุขMr.Sivamoke Dissook
นายธนัชพงศ์ กีรติสกุลสิทธิ์Mr.Tanatchphong Keeratisakulsith
นายณัฐพงศ์ ติยะจามรMr.Nattapong Tiyajamorn
นายพชรพล เหลืองรัตนาMr.Pacharapaul Lueangratana

ฝ่ายการตลาด

นางสาวสุทินา ตันติวุฒิจรรยาMs.Sutina Tantivuttijanya
นายเตชิต ตริตระการMr.Techit Tritrakarn
นายพัฒน สรณสถาพรMr.Pattana Soranasataporn
นายอภิณัฐ เบ็ญจะมโนMr.Apinat Benjamano
นางสาวปิยวรรณ อัศวชิตานนท์Ms.Piyawan Assawachitanon
นางสาวชลฎา เจริญวิริยะกุลMs.Chonlada Charoenviriyakul
นายณัฐนนท์ ธาราไชยMr.Nattanon Tharachai
นายหฤษิฎ วงษ์ดาราMr.Haruesit Wongdara
นางสาวธัญญาเบญจก์ ศิริวัฒน์Ms.Thanyaben Siriwat

ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นางสาวนภัสสร ดำรงกุลชาติMs.Napatsorn Dumrongkulchart
นายศุภธัช พงศ์พัฒนหยกMr.Supatat Pongpattanayok
นางสาวกันยารัตน์ ปุณโณฑกMs.Kanyarat Punnodaka
นายเบญจมินทร์ ศิริตันติธรรมMr.Benjamin Siritantitham
นางสาวศิริพร พุทธธีรภาพMs.Siriporn Phutthatiraphap
นางสาวณัฐชยา แก้วรัศมีMs.Nutchaya Kaewrassamee
นางสาวนันทนีย์ ญาณชโลทรMs.Nantanee Yarnchalothorn
นางสาวหทัยภัทร อรุณศิริพงศ์Ms.Hathaiphat Aroonsiripong
นางสาววรดา เกิดเกียรติขจรMs.Vorada Kertkiatkachorn

ฝ่ายการเงิน

นายพีรวิชญ์ เป้าประยูรMr.Peeravich Paoprayoon
นางสาววริยา คุณปสุตMs.Variya Kunapasut

ฝ่ายทะเบียน

นายทัตพร คงครองทองMr.Tatphon Kongkrongtong
นายกษิดิศ กิตติไพศาลศิลป์Mr.Kasidis Kittipaisalsilpa
นางสาวรวิศรา วรรธกวรกุลMs.Ravisara Vathagavorakul
นางสาววราพร ไกรถวิลMs.Waraporn Kraitavin
นางสาวสุกฤตา อนันตวิทยานนท์Ms.Sukritta Anantawittayanon

ฝ่ายประเมินผลโครงการ

นางสาวทราย พลาลิขิตMs.Saay Palalikit
นายนรินธเดช เจริญสมบัติMr.Narintadeach Charoensombut
นายภูมิภัทร อุดมสุวรรณกุลMr.Poompat Udomsuvannakul