ทำเนียบสมาคม

รุ่น ปี (ค.ศ.) นายกสมาคม
83 2022 - 2023 Mr. Rittanupap Thavorn
82 2021-2022 ร่วมรักษาการ​โดย​อุปนายก​สมาคม​ประจำ​ภูมิภาค
81 2020 - 2021 Mr. Tanat Jiwapornkup
80 2019 - 2020 Mr. Pitchapon Jirawongsapan
79 2018 - 2019 Mr. Ekasit Phermphoonphiphat
78 2017 - 2018 Mr. Wasin Kalintha
77 2016 - 2017 Mr. Nattanai Kunanusont
76 2015 - 2016 Mr. Thongtat Oransirikul
74 2013 - 2014 Mr. Atthawut Chanthaphan
73 2012 - 2013 Ms. Pitcha Jongvivatsakul
72 2011 - 2012 Mr. Thanet Praneenararat
71 2010 - 2011 Mr. Apiluck Eid-eua
70 2009 - 2010 Mr. Surawut Chuangchote
69 2008 - 2009 Mr. Tanyanuparp Anantana
68 2007 - 2008 Mr. Weerawut Chaiwat